Rejsebetingelser for Trailløbsferie

Vi henholder os til nedenstående rejsebetingelser

Det er dit eget ansvar at have sat dig ind i og accepteret nedenstående betingelser inden afrejse. Endvidere har du som rejsende pligt til at læse og eventuelt udskrive alle relevante oplysninger og billetter vedr. rejsen såsom vores Spørgsmål og svar.

Alle rejsearrangementer er underlagt ”Lov om pakkerejser”. Loven indeholder bestemmelser der beskytter den rejsende, specielt i forhold til mangler ved rejsen.

De generelle rejsebestemmelser er sammen med oplysningerne på http://www.trailloebsferie.dk, program, prisliste, tilbud, rejseplan, faktura samt øvrige rejsepapirer aftalegrundlaget mellem kunden og Trailløbsferie.

Alle vore rejser er arrangeret af Trailsløbsferie i samarbejde med lokale turoperatører, hoteller, flyselskaber og andre aktører.

Pakkerejse

Vores rejser er som udgangspunkt lavet som pakkerejser og trailløbsturene sælges som hele pakkerejser. Er der dele af pakken der ikke benyttes, er der ikke mulighed for refundering. Deltagerne bør være opmærksomme at nogle rejser afvikles i lande, hvor naturkræfter og kulturelle forhold kan spille ind og have indflydelse på programmet. Trailsløbsferie, vore rejseledere og vores lokale agenter gør alt for at afvikle programmet i henhold til det oplyste, men der kan opstå force-majeure situationer og forsinkelser der fører til ændringer i programmet. Ændringer i rækkefølge af aktiviteter og dage kan forekomme pga. lokale forhold, disse vil blive oplyst af vore rejseledere på velkomstmødet på turens påbegyndelse.

 

Rejseleder og løbeguides

Rejseleder er en lokal dansktalende løber,  der vil stå til rådighed under hele jeres ophold og er klar til at besvare spørgsmål m.m.

Aktiviteter og løbeture

Alle trailsløbsaktiviteter gennemføres med dansktalende instruktører og løbeguides. Nogle ture vil have specialaktiviteter leveret af engelsktalende instruktører. Dette vil være specifikt angivet for den aktivitet.  Alle aktiviteter opfylder EU´s sikkerhedskrav.

Rejsebestilling

Du kan bestille din rejse online på vores hjemmeside http://www.trailloebsferie.dk, eller ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til Trailløbsferie.

Bemærk, du skal have en mailadresse for at kunne modtage din bekræftelse på rejsen.

Bestillingen er bindende for kunden, når kunden skriftligt eller mundtligt har meddelt Trailløbsferie at kunden ønsker at bestille rejsen.

Alle relevante oplysninger vedr. din rejse (faktura, turbeskrivelse, pakkeliste, afrejseinformation, billetter etc.) fremsendes til Jeres mailadresse som PDF filer. Du skal således selv udskrive disse dokumenter som dokumentation for netop din rejse. Husk at informere Trailløbsferie om eventuelle ændringer af din mailadresse frem til afrejse.

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring skal bestilles separat og kan ikke købes direkte igennem Trailløbsferie. Det er ikke et krav at købe afbestillingsforsikring, men kan anbefales.

Rejseforsikring

Det er en forudsætning for deltagelse på en rejse arrangeret af Trailløbsferie, at deltagerne har en rejseforsikring der dækker i forhold til sygdom, lægebehandling, medicin, evt. hjemtransport, samt andet som er relateret til sygdom og ulykke. I forbindelse med vore aktiviteter forekommer trailløbs, bjergvandring m.m. Det er deltagernes ansvar at tjekke rejseforsikring for dækning i forbindelse med disse aktiviteter. Trailløbsferie har ikke mulighed for at assistere med bestilling af rejseforsikring. Vi gør opmærksom på at det blå EU Sygesikringsbevis ikke er tilstrækkeligt som en rejseforsikring!

Rejsens pris

Rejsens pris omfatter, hvor intet andet er anført, aktiviteter i henhold til dag til dag program,  indkvartering og turleder, transport til og fra aktiviteter og overnatning med bed and breakfast.

Se endvidere turbeskrivelsen for ekstra services, som er inkluderede i rejsens pris.

Oplysninger om forplejning og ekstra services er angivet i turbeskrivelsen. Tillæg for enkeltværelse vil forekomme.

Ved booking af rejse mindre end 60 dage før afrejse kan der evt. forekomme en forhøjet pris på fly. Deltagerne står selv for at booke fly.

Depositum og restbetaling

Depositum udregnes efter rejsens pris. Gældende satser for depositum er 30% of den fulde pris.

Depositum skal være indbetalt senest 3 dage efter modtagelse af skriftlig bekræftelse og betalingsdetaljer ellers bortfalder aftalen. Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt senest 14 dage før afrejsedagen, med mindre andet er anført på fakturaen. Ved bestilling senere end 14 dage før afrejse, opkræves det fulde beløb til betaling på forhånd. Ved indbetaling af depositum bekræfter du samtidig, at du har gennemlæst og accepteret vilkår og rejsebetingelser, som er gældende med mindre andet er oplyst.

Endvidere er det dit eget ansvar at kontrollere at alle oplysningerne anført på din personlige side såsom navn, destination, dato og afrejselufthavn er korrekte. Eventuelle uoverensstemmelser imellem det ønskede og bestilte SKAL meddeles Trailløbsferie snarest muligt.

Betaling via internet

Trailløbsferie modtager betaling med MobilePay eller via bankoverførsel og vi tager ikke kort. Betaling vil blive trukket umiddelbart ved gennemført betaling. Der er ingen fortrydelsesret på betalingsform.

Prisændringer efter bestilling

Da kun små udsving forekommer i priserne på de ydelser, der er inkluderet i Trailløbsferies aktiviteter, vil der ikke forekomme prisændringer efter bestilling for kundens vedkommende. Du har derfor garanti for at den pris du har bekræftet at betale forbliver den samme.

 

Krav til den rejsende

Du skal som rejsende selv have alle formaliteter i orden, så de modsvarer de krav, der stilles for det land, hvortil der ønskes indrejse. Det betyder, at du selv skal sørge for at medbringe gyldigt pas, påtegnet evt. nødvendigt visum, samt have obligatoriske vaccinationer og andre forhold i orden, som vi har oplyst som nødvendige for rejsen. Til vore irske rejser er visum og vaccinationer ikke nødvendige for danske statsborgere.

Det er dit eget ansvar at gennemlæse vores rejseinformationer og printe detaljer mv. inden afrejse.

 

Ændringer of forlængelse af rejsen

I tilfælde af at deltagerne ønsker at rejse ud før eller hjem senere end rejsens start/afslutning, kan Trailløbsferie være behjælpelig med eventuelle ekstra arrangementer. Vi kan arrangere afsætning i Dublin centrum gratis efter endt rejse. Andre ydelser og services kan vi give dig et prisudkast på. I forbindelse med ændringer af rejsen er det ikke muligt at rejselederen kan deltage.

 

Fejl eller uoverensstemmelser

Konstaterer du fejl eller uoverensstemmelser med ovenstående og det på fakturaen anførte — kontakt da straks Trailløbsferie. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl, computernedbrud og/eller fejl i udveksling af data mellem bookingsystem og web.

 

Trailløbsferies ansvar

Trailløbsferie er som arrangør i henhold til Pakkerejseloven ansvarlig for at gennemføre pakkerejser i henhold til http://www.trailloebsferie.dk; program; prisliste og andre rejsedokumenter udstedet af Trailløbsferie. Trailløbsferie påtager sig intet ansvar for aftaler/løfter indgået udenom Trailløbsferie. Trailløbsferie påtager sig intet ansvar for ændringer, forsinkelser m.v. der er en følge af aftalebrud, trafikuheld, strejker, vejrlig eller andre forhold, som arrangøren ingen indflydelse har på. De herved opståede merudgifter påhviler deltagerne selv.

 

Pas & Visum

Oplysninger om pas og visa gælder kun danske statsborgere og oplyses ved aftalens indgåelse. Udenlandske statsborgere skal kontakte egen ambassade for oplysninger. De bør dog være opmærksomme på at formalia kan ændres mellem bestillingstidspunktet og afrejsetidspunktet.

Kunden skal være opmærksom på at der ofte stilles krav om visum i forbindelse med transit. Passet skal normalt have en gyldighed på mindst 6 måneder efter hjemkomst. Ved rejse til lande hvor visum skal søges inden afrejse, skal dette søges uden assistance fra Trailløbsferie. Trailløbsferie er ikke ansvarlig, hvis visum nægtes ved ambassaden. Det skal påregnes, at vi skal bruge dit pas til visumansøgningen op til 60 dage inden afrejse. Ved rejser i Schengenlandene, skal rejsende altid medbringe gyldigt pas.

Vaccinationer

Da vaccinations anbefalinger og krav løbende kan skifte, oplyser Trailløbsferie ikke omkring vaccinationer. Den rejsende bør indhente råd og vejledning om vaccinationer hos egen læge eller på Rejseklinikken, dette bør ske ca. 1 måned før afrejse.Vaccinationer er generelt ikke påkrævede i Europæiske lande herunder vores hovedlokation i Irland.

Reklamationer

Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsætte overfor det relevante flyselskab, hotel, samarbejdspartner eller Trailløbsferies repræsentant på stedet indenfor rimelig tid efter at kunden har konstateret eventuelle mangler, således at der er mulighed for at afhjælpe fejle/manglen med det samme og for mindst ulempe for kunden. Kunden skal sikre sig bevis for at have reklameret, hvis fejlen/manglen ikke rettes på stedet og kunden evt. ønsker at rejse krav om erstatning senere overfor Trailløbsferie.

Manglende reklamation og bevis herfor vil ofte medføre tab af retten til senere erstatning. Evt. krav angående fejl og mangler, der ikke kunne løses på stedet til kundens tilfredshed, skal være Trailløbsferie i hænde indenfor rimelig tid efter rejsens afslutning. Kan reklamationen ikke løses til kundens tilfredshed, kan kunden indbringe denne for Rejseankenævnet.

Afbestilling

Tilmeldingen er bindende og depositum og evt. restbetaling kan desværre ikke refunderes, med mindre Trailløbsferie aflyser turen eller på forhånd varsler væsentlige ændringer i programmet, i hvilke tilfælde du vil kunne få en fuld tilbagebetaling. Vi anbefaler desuden, at du tegner en afbestillingsforsikring inden du booker din tur.

Minimum antal deltagere

Vores rejser gennemføres ved minimum 4 deltagere medmindre andet er angivet.  Rejsen kan ligeledes aflyses af udefrakommende omstændigheder, som Traillløbsferie eller vore samarbejdspartnere ikke har kunne forudse, force majeure lignende forhold. I ovennævnte tilfælde har kunden ikke krav på erstatning ud over refundering af rejsens pris. Såfremt ovenstående skulle ske forsøger Trailløbsferie at finde et reelt alternativ.

Udeblivelse

Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt eller på grund af manglende pas eller andre rejsepapirer ikke kan påbegynde eller fortsætte en rejse, kan ikke påregne nogen tilbagebetaling eller godtgørelse.